• Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
   0349832548
  • Email:
   loandiachi.88@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
   0987868754
  • Email:
   thekbis@gmail.com
 • Tạ Tuấn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Thư ký HĐ
  • Điện thoại:
   0982869136
  • Email:
   tatuandungyp2@gmail.com
 • Phạm Minh Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
   0988081809
  • Email:
   minhdao1504@gmail.com
 • Nguyễn Văn Xá
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949969143
  • Email:
   xa.nguyenvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dân tộc : Kinh

 • Ngô Thị Vân Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985894513
  • Email:
   vankhanhyp2@gmail.com
 • Nguyễn Sỹ An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976759861
  • Email:
   syanyp2@gmail.com
 • Nguyễn Duy Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ Toán
  • Điện thoại:
   0975124786
  • Email:
   duytinhyp2@gmail.com
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0916128681
  • Email:
   nguyenvanmanhc3yp2@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Như Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393945624
  • Email:
   nhunguyenyp2@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán
  • Điện thoại:
   0919595986
  • Email:
   hungmaths@gmail.com
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 216
Tháng 12 : 461
Tháng trước : 5.912
Năm 2021 : 52.378
Năm trước : 35.394
Tổng số : 93.358