• Nguyễn Như Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   SP Toán
  • Điện thoại:
   0352357464
  • Email:
   thangyp2@gmail.com
 • Nguyễn Duy Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0975124786
  • Email:
   duytinhyp2@gmail.com
 • Nguyễn Duy Tin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0948891486
  • Email:
   nguyenduytinyp2@gmail.com
 • Tạ Tuấn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0982869136
  • Email:
   tatuandungyp2@gmail.com
 • Nguyễn Sỹ An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   0976759861
  • Email:
   syanyp2@gmail.com
 • Ngô Bá Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bagiangyp2@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0919595986
  • Email:
   hungmaths@gmail.com
 • Ngô Thị Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0989818521
  • Email:
   phong15187@gmail.com
 • Ngô Thị Vân Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0985894513
  • Email:
   vankhanhyp2@gmail.com
 • Phạm Minh Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0988081809
  • Email:
   minhdao1504@gmail.com
 • Nguyễn Như Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   01293945624
  • Email:
   nhunguyenyp2@gmail.com
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Toán học
  • Điện thoại:
   0916128681
  • Email:
   nguyenvanmanhc3yp2@bacninh.edu.vn
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 22
Tháng 10 : 468
Tháng trước : 815
Năm 2019 : 13.165
Năm trước : 0
Tổng số : 13.165