• Lã Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Quốc phòng
  • Điện thoại:
   0912929177
  • Email:
   lavui83@gmail.com
 • Đỗ Thị Kiều Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   0971428866
  • Email:
   trangyp2@gmail.com
 • Nguyễn Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   0986293555
  • Email:
   nguyenphi1983@gmail.com
 • Ngô Thị Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   0975740952
  • Email:
   ngothidung1978@gmail.com
 • Ứng Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Email:
   thuhanghnue@gmail.com
 • Bùi Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Email:
   ngokanh160292@gmail.com
 • Vũ Thị Mai Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   0988636055
  • Email:
   chungyp2@gmail.com
 • Nguyễn Kiên Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   01296623888
  • Email:
   thuylinh8108@gmail.com
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 123
Tháng 06 : 3.515
Tháng trước : 5.676
Năm 2021 : 27.108
Năm trước : 35.394
Tổng số : 68.088