• Đào Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Tin học
  • Điện thoại:
   0974411829
  • Email:
   ngavbn@gmail.com
 • Ngô Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Tin học
  • Điện thoại:
   0943150590
  • Email:
   ngothithuhayp@gmail.com
 • Trương Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Tin học
  • Điện thoại:
   0947608286
  • Email:
   truongphuongyp2@gmail.com
 • Phùng Xuân Thạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Tin học
  • Điện thoại:
   0916615284
  • Email:
   pxthao0h@gmail.com
 • Ngô Thị Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Công nghệ
  • Điện thoại:
   01649831206
  • Email:
   ngohien2191@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Vật lý
  • Điện thoại:
   01695122110
  • Email:
   nguyenhoa1905.tnmt@gmail.com
 • Đào Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Vật lý
  • Điện thoại:
   01634604240
  • Email:
   maydaosp2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Vật lý
  • Điện thoại:
   0948221440
  • Email:
   nganyp2@gmail.com
 • Lể Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Vật lý
  • Điện thoại:
   0987924284
  • Email:
   hanhbinhyp@gmail.com
 • Nguyễn Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Vật lý
  • Điện thoại:
   0977049282
  • Email:
   123nvlam.bn@gmail.com
 • Trần Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   0979786258
  • Điện thoại:
   0979786258
  • Email:
   tranphucx@gmail.com
 • Nguyễn Đình Bỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   GV Vật lý
  • Điện thoại:
   0972017665
  • Email:
   binhyp2@gmail.com
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 22
Tháng 10 : 468
Tháng trước : 815
Năm 2019 : 13.165
Năm trước : 0
Tổng số : 13.165