• Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987953983
  • Email:
   nguyenhuongk18@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0972470988
  • Email:
   nguyenthilienc3yp2@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0984800826
  • Email:
   quanyp2@gmail.com
 • Trương Đức Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   tuanducbn331@gmail.com
 • Ngô Thị Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0946529911
  • Email:
   thuyhienyp2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944464107
  • Email:
   nhungsinhyp2@gmail.com
 • Mẫn Hoàng Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0977302961
  • Email:
   hoanghuy16vn@gmail.com
 • Vương Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0972629513
  • Email:
   vuonghoayp2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Hoá học
  • Điện thoại:
   0989839584
  • Email:
   moonlight.pm@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988959372
  • Email:
   nguyenthieuk19@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975295220
  • Email:
   huyenyp2@gmail.com
 • Trương Thị Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942105317
  • Email:
   hainamhoayp2@gmail.com
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 216
Tháng 12 : 459
Tháng trước : 5.912
Năm 2021 : 52.376
Năm trước : 35.394
Tổng số : 93.356